آدرس دفتر مرکزی
تهران،تهرانپارس،فلکه چهارم
مرکز پشتیبانی
۰۲۱۷۷۳۷۵۱۹۴
آدرس ایمیل شرکت
info@Rasatech.net

استخدام در راساتکاستخدام در راساتک

تاریخ تولد*

نام و نام خانوادگی*

آدرس ایمیل*

تلفن همراه*

آدرس محل سکونت*

آخرین مدرک تحصیلی*

سوابق کاری*

بخش و تخصص مورد نظر*