در صورتی که به هر دلیلی جهت پرداخت صورتحساب های خود از طریق پرداخت آنلاین موفق به پرداخت فاکتور خود نشدید از طریق شماره کارت های زیر اقدام نمایید و رسید پرداختی خود را در بخش تیکت ناحیه کاربری برای کارشناسان ارسال نمایید تا به سرعت در پنل کاربری ثبت شود

bankmelatdetail

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۵۴۵۶۹۹۶۲۹

banksaderatdetail

۵۸۵۹۸۳۱۱۸۹۲۴۰۶۴۰