تبلیغات گوگل

هدف ما آرامش و رضایت شما از اجرای کمپین تبلیغات در گوگل است. از این رو درصد بالایی از امور پشتیبانی و اجرای کمپین‌های تبلیغات در گوگل در مجموعه ما توسط کارشناسان با تجربه و آموزش دیده انجام می‌شود؛ تا اجرای کمپین با کیفیت بیشتری انجام شده و هیچگونه ابهام و سوالی برای مشتریان باقی نماند.در دنیای دیجیتال، استفاده از انواع نرم‌افزارها و ربات‌های اینترنتی در کاهش هزینه‌های شرکت‌ها بسیار موثر واقع شده‌اند. این سیاست کیفیت کار و خدمات را پایین می‌آورد. ما در راسانک با همکاری ده‌ها متخصص تبلیغات در گوگل تمام روند سرویس‌دهی به مشتریان را با کمک نیروی انسانی انجام می‌دهیم. پرداخت هزینه تبلیغات در گوگل نیاز به مدیریتی هدفمند دارد. بازاریابی مجدد، کمک می‌کند تا سرمایه را هدفمندتر صرف کنید و به مشتریان بالقوه، بهای بیشتری بدهید. گوگل با رهگیری مخاطبین شما، آگهی شما را با هزینه کمتر و به دفعات بیشتر نشان می‌دهد؛ تا در نهایت هدف نهایی که ورود به سایت شما است محقق شود.

تبلیغات گوگل جهت برآورده شدن هر نیازی


پلن 1000 دلاری

قیمت پلن/تماس بگیرید

 • حواله دلار با کارمزد: تماس بگیرید
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: 1 سنت
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • بهینه سازی هفتگی: دارد


پلن 500 دلاری

قیمت پلن/تماس بگیرید

 • حواله دلار با کارمزد: تماس بگیرید
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: 1 سنت
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • بهینه سازی هفتگی: دارد


پلن 200 دلاری

قیمت پلن/تماس بگیرید

 • حواله دلار با کارمزد: تماس بگیرید
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: 1 سنت
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • بهینه سازی هفتگی: دارد


پلن 100 دلاری

قیمت پلن/تماس بگیرید

 • حواله دلار با کارمزد: تماس بگیرید
 • حداکثر تعریف کلیدواژه: نامحدود
 • حداقل هزینه کلیک: 1 سنت
 • مدت تبلیغات: تا پایان اعتبار
 • زمانبندی تبلیغات: نظر مشتری
 • بهینه سازی هفتگی: دارد